תביעה לפינוי מושכר

תביעה לפינוי מושכר

 

בארצנו קיימת תופעה נפוצה של וכרים שאינם מקיימים את תנאי הסכם השכירות.

 

שוכרים שאינם משלמים את דמי השכירות שנקבעו, שוכרים שמפרים הוראות מהותיות בהסכם וכן שוכרים שאינם מפנים את הנכס בתום תקופת השכירות שנקבעה בהסכם.

 

בעבר, פינוי שוכר שכזה היה תהליך ארוך ומורכב שכן תחילה היה צורך לפנות לבית המשפט, ולאחר מכן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל על מנת לממש את פסק הדין שניתן.

 

ביוני 2008 פורסם "דו"ח הוועדה לבחינת דרכי ייעול ההליכים המשפטים" בראשותה של השופטת רות רונן, ובדו"ח הוצע הליך משפטי שיקצר משמעותית וייעל את ההליכים לסילוק יד ממושכר או לפינוי מושכר שחוק הדייר אינו חל עליו.

 

ביום 16.12.2008 חתם שר המשפטים דאז, פרופ' דניאל פרידמן, על תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2), התשס"ט -  2008 שעניינן תביעה לפינוי מושכר.

התקנות החדשות מוסיפות לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד -1984 את פרק ט"ז שעניינו "תביעה לפינוי מושכר" ובו נקבע הליך משפטי מזורז לפינוי מושכר לפיו משכיר יכול לקבל פסק דין לטובתו המורה על פינוי של השוכר מהמושכר וזאת תוך 60 ימים מיום הגשת כתב התביעה לפינוי מושכר.

תביעה לפינוי מושכר

טלפון: 03-6938555 | פקס: 03-7608080 | נייד: 0546619696 | שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64773

 

הילה יעקב | משרד עורכי דין

עולם הנדל"ן