רכישת דירה מקבלן

 

רכישת דירה מקבלן

 

כאשר רוכשים דירה מקבלן יש לזכור כי מדובר בדירה הנקנית על בסיס חוזה ולא על נכס בר קיימא.

 

היות והחוזה ערוך על ידי החברה הקבלנית מומלץ מאוד לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום המקרקעין על מנת שילווה אתכם כרוכשים בתהליך רכישת הדירה.

 

בשלב הראשוני עורך הדין יבדוק את מסמכים רלוונטיים בטרם חתימה על הסכם רכישת הדירה כגון; נסח טאבו ובדיקת הבעלים הרשומים של הקרקע, בדיקת רישום הערות אזהרה, עיקולים ושעבודים, בדיקת היתר הבניה ותוקפו, תעודה כי הקבלן הינו קבלן רשום ובעל הסיווג המתאים לבניית הפרויקט בכללותו וכדומה.

 

חשוב מאוד בטרם חתימה על הסכם הרכישה לבדוק באמצעות בעל המקצוע המתאים את המפרט הטכני של הדירה, יש לציין בסעיפי ההסכם את כל הנושאים שסוכמו בעל פה בין הקבלן לרוכשים הפוטנציאליים, חשוב כי ההסכם יכלול תאריכים וזמנים מדויקים, מחירים וטווח מוסכם לאיחור במסירה וקביעת מנגנון פיצוי מוגדר וברור מראש. 

 

שימו לב לסעיפים חשובים כגון: תשלום נוסף בעבור תיקונים ושינויים בדירה, וודאו כי מחיר הדירה הינו סופי וכולל את כל ההוצאות הנלוות בעת רכישת הדירה (לרבות תשלום מס ערך מוסף), סעיף לפיו שינויים בחלל הדירה, במיקום הדירה וכיווניה לרבות דחיית מועד הביצוע ייעשו רק בהסכמה מראש ובכתב לכך ובקביעת זמנים מראש.

 

מומלץ כי בטרם חתימה על פרוטוקול קבלת הדירה תתייעצו עם איש מקצוע שיבדוק את מצב תקינות הדירה, אל תחתמו על חוזה הכולל סעיף לפיו קבלת הדירה לחזקת הרוכש מהווה אישור לתקינותה וכן ערכו פרוטוקול המתעד את כל הפגמים שנמצאו בדירה.

 

בעת חתימה על חוזה הרכישה וודאו כי יופיע נוסח הערבות הבנקאית המבטיחה את החזרת כספיכם במקרים  כגון; עיקול הקרקע או הדירה, מינוי מפרק או כונס נכסים.

 

חשוב לדעת כי רוכשי דירה מקבלן מוגנים מבחינה חוקית בכל הקשור לפגמים וליקויים שנמצאים בדירה והקבלן מחויב לטפל בפגמים בהתאם לתקופת הבדק הקצובה בחוק המכר למעט במקרים שהנזק נגרם באחריות הרוכש, לדוגמא:

 

  •  קילוף ניכר בחיפוי חיצוני – 7 שנים.
  • ליקוי צנרת, מרזבים והסקה – 2 שנים.
  • רטיבות ב גג, בקירות ובמקלט – 3 שנים.
  • ליקוי בדוודים – 3 שנים.

 

לסיכום, חשוב כי הנושאים שהוזכרו לעיל יבדקו באמצעות בעלי המקצוע המתאימים לכך, חשוב כי הסכם הרכישה יחיל את כל הסעיפים המגנים עליכם כרוכשים בבוא היום.

 

רכישת דירה הינה צעד פיננסי משמעותי, מומלץ כי לשכור את שירותיו המשפטיים של עורך דין המתמחה במקרקעין על מנת לעגן ולשמור על זכויותיכם כבר משלב ניהול המשא ומתן.

 

משרדנו יעניק לכם את הטיפול המשפטי הנדרש וישמח לעמוד לרשותכם מתחילת ההליך ועד לסיומו. 

 

 

 

 

 

.

מהי הערת אזהרה

טלפון: 03-6938555 | פקס: 03-7608080 | נייד: 0546619696 | שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64773

 

הילה יעקב | משרד עורכי דין

עולם הנדל"ן