טיפים למשכיר

 

טיפים למשכיר

 

במאמר זה אתן עשרה טיפים למשכיר בטרם חתימה על הסכם שכירות.

 

הסכם שכירות הינו הסכם בעל חשיבות רבה הן למשכיר שהוא בעל הנכס והן לשוכר ולכן חשוב שהסכם השכירות יהיה מנוסח כראוי ובאופן שיסדיר מראש מחלוקות שעלולות להתעורר בין המשכיר לשוכר בבוא היום.

 

עשרה טיפים למשכיר בטרם חתימה על הסכם שכירות

 

  • לבדוק מי האנשים המעוניינים לשכור את הנכס תחילה לזהותם על ידי תעודת זהות שנית ניתן ליצור קשר עם המשכיר הקודם ולברר לגבי השוכר הפוטנציאלי.

 

  • חשוב לבקש מהשוכרים תלושי משכורת עדכניים לפחות שלושה חודשים אחורה (במידה ויש ערבים מומלץ לבקש תלושי משכורת עדכניים גם מהם).

 

  • לרוב השוכר מפקיד בידיי המשכיר חמישה המחאות ללא ציון סכום ותאריך לפירעון, לפקודת הרשות המקומית (עירייה), חברת החשמל, חברת המים, חברת הגז וועד הבית.  באפשרות המשכיר לעשות שימוש בהמחאות הללו  לסילוק חובות במידה ויהיו כאלה לאחר עזיבת השוכר את הנכס.

 

  • מומלץ להעביר את החשבונות והמיסים השונים על שם השוכר (מים, ארנונה, חשמל וגז) הדבר יוצר הפרדה בין בעל הנכס לבין השוכר ובמידה והשוכר לא יעמוד בתשלומים הגביה תתבצע ישירות ממנו.

 

  • כדאי להוסיף להסכם השכירות סעיף ובו יצוין כי השוכר שוכר את המושכר לצורך מגורים ולא לשום מטרה אחרת וכי חל עליו איסור להכניס שוכרים נוספים למושכר  ללא הסכמת המשכיר מראש לכך.

 

  • יש להוסיף בהסכם השכירות סעיף שעניינו פינוי השוכר בטרם הסתיימה תקופת השכירות במקרים שונים כגון; המשכיר מעוניין למכור את הנכס, במידה והשוכר מפגר בתשלומים ו/או לא עומד בתנאי הסכם השכירות וכיוצ"ב. וכן סעיף המתיר למשכיר להיכנס למושכר במשך כל תקופת השכירות בתיאום מראש עם השוכר  ולהציגו בפני שוכרים ו/או רוכשים פוטנציאליים.

 

  • מכיוון שאיננו יודעים מה יוליד יום, מומלץ להוסיף סעיף לפיו קיימת למשכיר האופציה למשכן או ו/או לשעבד את הנכס ו/או את ההסכם כולו ו/או מקצתו, להסב את הזכויות בו לאחרים, להעבירו כולו או בכל צורה ואופן כפי שהמשכיר ימצא לנכון, בין אם למטרת השגת מימון או לכל מטרה אחרת, לפי שיקול דעתו של המשכיר ומנגד השוכר מסכים לקבל על עצמו ולקיים את כל הוראות ההסכם כלפי כל גוף אחר אשר יבואו במקומו של המשכיר.

 

  • קביעת פיצוי מראש במידה והשוכר יפר את תנאי השכירות ו/או לא יפנה את הדירה בתום תקופת השכירות שנקבעה בהסכם.

 

  • חשוב ביותר לבקש ערבות בנקאית או לחלופין שטר בטחון חתום על ידי שני ערבים טובים לשביעות רצונו של המשכיר וזאת להבטחת מימוש זכויותיו של המשכיר במקרה של הפרת ההסכם על ידי השוכר.

 

  • סעיף הקובע מנגנון החלפת שוכרים, במקרה והשוכר מעוניין לפנות את הנכס בתום תקופת השכירות, מומלץ שבהסכם השכירות יהיה סעיף לפיו יקבע מנגון פיצוי ו/או שבאחריות שוכר להביא במקומו שוכר חלופי בתנאים של הסכם השכירות לשביעות רצון המשכיר ובהסכמתו לכך מראש ובכתב בלבד. 

 

מהי הערת אזהרה

טלפון: 03-6938555 | פקס: 03-7608080 | נייד: 0546619696 | שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64773

 

הילה יעקב | משרד עורכי דין

עולם הנדל"ן