טיפים לשוכר

 

טיפים לשוכר 

 

במאמר זה אתן עשרה טיפים לשוכר בטרם חתימה על הסכם שכירות.

 

הסכם שכירות הינו הסכם בעל חשיבות רבה הן למשכיר שהוא בעל הנכס והן לשוכר ולכן חשוב שהסכם השכירות יהיה מנוסח כראוי ובאופן שיסדיר מראש מחלוקות שעלולות להתעורר בין המשכיר לשוכר בבוא היום.

 

עשרה טיפים לשוכר בטרם חתימה על הסכם שכירות

 

 • חשוב לוודא כי הנכס רשום על שם המשכיר, ניתן לבדוק זאת ברשויות המתאימות (לשכת רישום מקרקעין וברשות המקומית).
 
 • במידה והשוכר אינו שוכר יחיד מומלץ כי כל שותף יחתום על הסכם השכירות גם הוא ובכך ימנע מצב של התנערות מאחריות להסכם השכירות בבוא היום.
 
 • בזמן עריכת הסכם השכירות מומלץ לוודא מראש ליקויים אשר קיימים בדירה, ניתן לפנות לשוכרים הקודמים של הנכס בכדי לקבל תמונת מצב עדכנית לגבי הנכס.
 
 • יש להסדיר מראש בהסכם כי המשכיר יישא בנטל הכלכלי בעבור תיקונים שונים בנכס ובתוך זמן סביר. כגון; צנרת, חשמל, אינסטלציה, מיזוג אויר ובעיות הנובעות מבלאי סביר.
 
 • על מנת שתעמדו בנטל הכלכלי של הסכם השכירות, מומלץ לבדוק מעבר לדמי השכירות  מה גובה תשלום הארנונה המשולמת בגין השימוש בנכס, עלות התשלום לוועד הבית או לחברת הניהול וכן מיסים ותשלומים נוספים.
 
 • חשוב מאוד כי בהסכם השכירות יהיה סעיף המתיר לכם כשוכרים לפנות את הנכס בטרם הסתיימה תקופת השכירות שנקבעה בהסכם. לכן יש להתייחס לקביעת זמן מוגדר (60 יום ייחשב לזמן סביר) בו על השוכר להודיע למשכיר  כי הוא מעוניין לפנות את הנכס ומציאת דייר חלופי על ידי השוכר לשביעות רצון המשכיר.
 
 • לעיתים הנכס נמכר לבעלים אחרים בעוד השוכר שוכר את הנכס לכן יש להתייחס לנקודה זו ולציין כי במקרה שכזה לא תפגענה זכויות השוכר בנכס.
 
 • מבחינת הצד השוכר רצוי שיהיה סעיף המעניק לשוכר אופציה להארכת הסכם השכירות . לרוב נקבעים תנאים מוקדמים למימוש האופציה כמו הודעה למשכיר 60 יום לפני תום תקופת השכירות. בנוסף, חשוב לסכם עם המשכיר  את גובה דמי השכירות במימוש האופציה.
 
 • ככלל, משכירים דורשים ערבויות שונות בכדי לערוב לנזקים עתידיים העלולים לקרות  וכן למצב בו השוכר לא יעמוד בדמי השכירות, להלן מספר נקודות חשובות בנושא זה:
  •  מבחינת הצד השוכר עדיפות היא לשטר בטחון על פני ערבות בנקאית שכרוכה בעמלה לבנק.
  • סעיף המסדיר את תנאי מימוש הערבויות כדוגמת הודעה מראש לשוכר 30 יום בטרם מימוש הערבות על מנת שיהיה באפשרות השוכר להסדיר נושא זה.
  • יש לוודא כי ההמחאות שנתנו לביטחון ושטר החוב ככל שניתנו יוחזרו לידי השוכר בתום תקופת השכירות.

 

 • מומלץ מאוד כי הצד השוכר יעשה ביטוח לתכולת הדירה וביטוח צד ג'.

 

 

 

.

מהי הערת אזהרה

טלפון: 03-6938555 | פקס: 03-7608080 | נייד: 0546619696 | שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64773

 

הילה יעקב | משרד עורכי דין

עולם הנדל"ן