הליכי שומה

הליכי שומה

 

שומה עצמית

 

המנהל ישלח למוכר/רוכש הודעה בדבר סכום המס שמוסר ההצהרה חייב בו בהתאם להצהרתו וזאת תוך 20 ימים ממועד קבלת ההצהרה אצל רשויות המס.

 

עריכת שומה

 

סעיף 78 לחוק קובע כי בעת מסירת ההצהרה על מכירת זכות במקרקעין קיימת למנהל סמכות לקבוע את שומת המס.

המנהל באמצעות מפקחי שומת מיסוי מקרקעין יישום את המכירה הן במס שבח והן במס רכישה וזאת תוך 8 חודשים מיום קבלת ההצהרה אצל רשויות המס לפי השומה העצמית שנמסרה או לפי מיטב השפיטה.

 

השגה

 

החוק קובע כי מוכר/רוכש שקיבל הודעת שומה ויש לו מחלוקת לגביה, רשאי להגיש השגה תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה.

ההשגה תוגש על גבי טופס 7013 בהו יצוין הסכום שאינו שנוי במחלוקת והסכום ששנוי במחלוקת. המנהל יזמין את המשיג או את בא כוחו לדיון בהשגה ותוך 8  חודשים מיום שהוגשה ההשגה (שנה בנסיבות המפורטות בחוק) ימסור את החלטתו.

 

ערר/ערעור

 

החוק קובע כי מוכר/רוכש הרואה עצמו נפגע מהחלטת המנהל בהשגה רשאי להגיש ערר לוועדת הערר שליד בימ"ש המחוזי תוך 30 ימים  מיום שנמסרה לו ההחלטה.

 

בהתאם לסעיף 90 לחוק על החלטת וועד הערר ניתן להגיש ערעור בבעיה משפטית בלבד לבית המשפט העליון תוך 45 ימים מיום מתן ההחלטה.

 

מיסוי מקרקעין

טלפון: 03-6938555 | פקס: 03-7608080 | נייד: 0546619696 | שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64773

 

הילה יעקב | משרד עורכי דין

עולם הנדל"ן