שיעורי מס רכישה

 

 

חישוב מס הרכישה

 

סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי במכירת זכות במקרקעין, יהא הרוכש חייב במס רכישה בשיעור משווי המכירה.

בחוק ובתקנות מיסוי מקרקעין נקבעו שיעורי המס בהתאם לסוג הנכס הנרכש וכן נקבעו תנאים לקבלת פטור מלא ופטור חלקי ממס.

 

חישוב המס

בתקנה 2(1) נקבע כי שיעור מס הרכישה לגבי רכישת זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים יהיה בגובה 6% משווי המכירה.

סעיף 9 קובע כי ברכישת דירת מגורים, ייערך חישוב על פי מדרגות שווי. בנוסף, הסעיף מבחין בין מדרגות חישוב רגיל למי שבבעלותו דירת מגורים נוספת לבין מדרגות בחישוב דירה יחידה (ראה חישוב דירת מגורים יחידה).

 

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.18 ועד 15.1.19:

 

מס רכישה

 

דירת מגורים יחידה לתושב ישראל

בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) החל מיום 16.1.18 ועד ליום 15.1.19 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 

 • על חלק השווי שעד 1,664,520 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
 • על חלק השווי העולה על 1,664,520 שקלים חדשים ועד 1,974,335 שקלים חדשים – 3.5%;
 • על חלק השווי העולה על 1,974,335 שקלים חדשים  ועד 5,093,535 שקלים חדשים – 5%;
 • על חלק השווי העולה על 5,093,535 שקלים חדשים  ועד 16,978,450שקלים חדשים – 8%;
 • על חלק השווי העולה על 16,978,450 שקלים חדשים– 10%;

 

דירת מגורים (שאינה יחידה)

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.18 ועד ליום 15.1.19 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 

 • על חלק השווי שעד 5,095,570 שקלים חדשים – 8%;
 • על חלק השווי העולה על 5,095,570 שקלים חדשים – 10%;

 

מדרגות מס רכישה לעולה

רוכש המוגדר כ”עולה”, בהתאם לתקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין, זכאי להקלה במס רכישה בעת רכישת בית מגורים או עסק וזאת לתקופה המתחילה בשנה לפני עלייתו לישראל ומסתיימת לאחר 7 שנים שלאחר עלייתו, לפי השיעורים שלהלן:

 

 •  על חלק השווי שעד 1,672,385 ₪: 0.5%
 •  על חלק השווי העולה על 1,672,385 ₪: 5%

 

ברכישת משק חקלאי

תקנה 16 קובעת כי ברכישת משק חקלאי יופרד חישוב מס הרכישה לחלק משווי הזכות המיוחד לבניין המשמש למגורים ולחלק המיוחס לשווי הנקי המהווה את יתרת השווי.

 

חלק השווי לעניין דירת המגורים יחויב במס על פי כללי המיסוי שלעיל. לגבי השווי הנקי יתבצע החישוב הבא:

 • 0.5% על חלק השווי שאינו עולה על סכום המדרגה הראשונה.
 • 5% על חלק השווי שעולה על סכום המדרגה הראשונה.

 

קבוצת רכישה

בתיקון 69 לחוק נקבע כי שווי הרכישה במסגרת "קבוצת רכישה" יהיה שווי הנכס הבנוי. כמו כן, התיקון קובע כי מכירת זכות במקרקעין לקבוצת רכישה תחויב במע"מ ותשלום זה יהיה תנאי לרישום בלשכת רישום המקרקעין.

 

 

 

מיסוי מקרקעין

טלפון: 03-6938555 | פקס: 03-7608080 | נייד: 0546619696 | שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64773

 

הילה יעקב | משרד עורכי דין

עולם הנדל"ן