מס רכישה לדירה יחידה

 

מס רכישה לרוכש "דירה יחידה"

 

 

הזכאות לקבלת מדרגות מס מופחתות עבור דירה יחידה, ניתנת כלל לתא המשפחתי הכולל את בן/בת הזוג, ידוע/ה בציבור וילדיו שאינם נשואים עד גיל 18, כמוכר אחד.

 

 בנוסף, יש לבדוק כיצד הוראות החוק מגדירות "דירת מגורים".

  

"דירת מגורים" – כל אחת מאלה:

(1)   דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים, ובדירה שבנייתה טרם נסתיימה, למעט דירה שאין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבניה;

(2)   זכות במקרקעין שנמכרה לקבוצת רכישה לגבי נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים.

 

כעת נדון מיהו רוכש "דירה יחידה" בהתאם להוראות החוק ולאחר הרפורמה במיסוי דירות מגורים (תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין) לצורך קבלת תשלום מדרגות מס רכישה מופחתות הניתנות לרוכש דירה יחידה.

 

  • זכות להטבת מס רכישה לרוכש "דירה יחידה" תוענק רק לתושב ישראל שהדירה שרכש  היא דירתו היחידה בישראל ובאזור.

 

  • לאחר הרפורמה יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם לרוכש יש דירה נוספת המושכרת בשכירות מוגנת מלפני 1997 וכן אם לרוכש יש דירה נוספת שחלקו בה אינו עולה על שליש.

 

  • בעשרים וארבעה החודשים שלאחר רכישת הדירה, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה; ואולם אם רכישת הדירה היתה מקבלן – בשנים עשר החודשים מהמועד שבו היתה החזקה בדירה שרכש אמורה להימסר לידיו על פי ההסכם עם הקבלן, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה, ואם חל עיכוב במסירת החזקה בשל נסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש – בשנים עשר החודשים מהמועד שבו נמסרה לידיו החזקה בדירה בפועל, מכר את דירת המגורים שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה/

 

  • גם רכישה של דירה כאשר למוכר יש שתי דירות והוא משתמש בפטור לפי סעיף 49(ה) לחוק המאפשר למכור את שתי הדירות ולרכוש במקומן "דירה חלופית" תאפשר את ההקלה הקיימת לרוכש "דירה יחידה".

 

מיסוי מקרקעין

טלפון: 03-6938555 | פקס: 03-7608080 | נייד: 0546619696 | שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64773

 

הילה יעקב | משרד עורכי דין

עולם הנדל"ן