חישוב מס שבח

 

 

חישוב מס השבח

 

 

סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין  קובע כי  מס שבח מקרקעין יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין, למעשה השבח הינו הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה.

 

סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין  קובע כי חובת תשלום מס שבח חלה על הצד המוכר.

 

סעיף 15(ב) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי הרוכש ישלם מקדמה על חשבון מס השבח שבו חייב המוכר.

 

בחוק קיימים פטורים מתשלום מס שבח והקלות בחישוב המס לתשלום.

 

השינויים העיקריים במיסוי דירות מגורים במסגרת הרפורמה (תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין)

 

  • בוטל הפטור ממס לפי סעיף 49ב(1)  לפיו ניתן היה לקבל פטור מתשלום מס שבח אחת ל- 4 שנים גם במידה והדירה אינה יחידה (מרובה דירות).
  • הוספת מסלול "מס מוטב"  למכירת דירת מגורים מזכה שאינה זכאית לפטור ממס שבח.
  • שונו התנאים לגבי מכירה בפטור לפי סעיף 49ב(2) לדירה מזכה יחידה.
  • נקבע פטור עד לתקרה 4,456,000 ₪. (התקרה עדכנית לשנת 2016).
  • שינוי במיסוי במכירת דירה מזכה שמכירה מושפע גם מזכויות נוספות, קיימות ו/או צפויות.
  • שינוי במיסוי עסקאות קומבינציה.
  • שינויים בכללי ה"מכר ללא תמורה"  הקטנת מעגל הזכאים להעניק דירה ללא תמורה בפטור ממס והגבלות לגבי מימוש הדירה ע"י מקבל הדירה במתנה בתקופת המעבר.
  • נקבע כי רק תושב ישראל (או תושב חוץ שימציא אישור ממדינת תושבתו כי אין בבעלותו דירה במדינה זו) זכאי לפטור.

 

ניכויים מותרים במס שבח

 

בסעיפים 39 ו-39(א) ניתן למצוא את רשימת ההוצאות המותרות בניכוי וכוללת בין היתר הוצאות שהשביחו את הנכס, שכר טרחת עורך דין, שכר טרחת שמאי, דמי תיווך, מס רכישה ששולם ברכישת הנכס, תשלומי ריבית ריאלית וכו'. חשוב להדגיש כי ההוצאות יותרו בניכוי ובלבד שהן הוצאו על ידי המוכר ובגין הנכס הנמכר.

 

 

 

מיסוי מקרקעין

טלפון: 03-6938555 | פקס: 03-7608080 | נייד: 0546619696 | שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64773

 

הילה יעקב | משרד עורכי דין

עולם הנדל"ן