חלוקת השבח בחישוב לינארי

 

 

חלוקת השבח הריאלי בחישוב לפי ליניאריות חדשה לדירות מגורים מזכות

 

 

חישוב השבח הריאלי עד יום המעבר

 מספר הימים שעברו מיום הרכישה ועד ליום 01.01.2014 בחלוקה למספר הימים שעברו מיום הרכישה  ועד ליום המכירה כפול סכום השבח הריאלי.

 

חישוב השבח הריאלי לאחר יום המעבר

 סכום השבח הריאלי פחות סכום השבח הריאלי עד יום המעבר.

 

חשוב, בתקופת המעבר מיום 01.01.2014 ועד ליום 31.12.2017 ישנם תנאים הקבועים בחוק לזכאות לחישוב זה, להלן:

  • המכירה אינה לקרוב.
  • ניתן למכור עד שתי דירות בחישוב זה ובתנאי שאם מוכרים שתיים לפחות אחת עומדת בתנאי הפטור לפי סעיף 49ב(1) ערב ביטולו.
  • אם הדירה התקבלה במתנה לפני 01.01.2014 מתקיימים התנאים שבסעיף 49ו (תקופת צינון) ערב ביטולו.
  • אם הדירה התקבלה במתנה ובפטור לפי סעיף 62 לחוק מיום 01.08.2013 ועד ליום 31.12.2017 יבדקו התנאים שלעיל לגבי נותן המתנה ואם הוא עומד בתנאים יראו כאילו הוא המוכר.

 

שיעורי המס החלים על השבח הריאלי (בליניאריות רגילה לשנת 2016)

 

יחיד

  • שבח ריאלי עד יום התחילה 48%.
  • שבח ריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי 20%.
  • יתרת השבח הריאלי לאחר מועד השינוי 25%.

 

חברה

  • על כל השבח הריאלי 25%.

 

שיעורי המס החלים על השבח הריאלי בליניאריות החדשה לדירות מגורים מזכות החל משנת 2014

  • שבח ריאלי עד יום המעבר – 0%.
  • שבח ריאלי לאחר יום המעבר – 25%.

מיסוי מקרקעין

טלפון: 03-6938555 | פקס: 03-7608080 | נייד: 0546619696 | שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64773

 

הילה יעקב | משרד עורכי דין

עולם הנדל"ן