תביעות פיצויים והיטלי השבחה

 

 

תביעות פיצויים והיטלי השבחה

 

 

משרדנו מתמחה בדיני התכנון והבניה, המקרקעין, המשפט המנהלי והמוניציפאלי וביצוע עסקאות נדל"ן על כל סוגיהן.

 

היטל השבחה תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית בגין אישור תכנית, הקלה או שימוש חורג שהביא לעליית שווי המקרקעין. 

 

ההיטל מוטל על בעלי המקרקעין בעת העברת זכויותיהם במקרקעין או בעת קבלת היתר בניה. גובה היטל ההשבחה הינו מחצית מגובה ההשבחה.

 

חוק התכנון והבניה מאפשר בנסיבות ובתנאים מסוימים, לקבל פיצוי בעקבות נזק שנגרם כתוצאה מכניסתה לתוקף של תכנית בניין עיר, פיצוי לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

 

משרדנו עוסק ומתמחה בייצוג הליכים הקשורים הן לפיצויים על פי סעיף 197 והן להיטלי השבחה, הפני וועדות המקומיות, ועדות הערר המחוזיות לפיצויים והיטלי השבחה וכן בפני בתי המשפט.

 

תכנון ובניה

טלפון: 03-6938555 | פקס: 03-7608080 | נייד: 0546619696 | שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64773

 

הילה יעקב | משרד עורכי דין

עולם הנדל"ן