זכאות לתמ"א 38

 

 

זכאות לתמ"א 38

 

מבנים הזכאים לתמ"א 38

 

  • בניינים שנבנו על פי היתרי בניה שהוצאו לפני 01.01.1980.

 

  • במבנים שהיתר לבנייתם ניתן לאחר 01.01.10980, אם נקבע על ידי מהנדס שלא נבנו על פי התקן הישראלי 413, ניתן לממש את תכנית המתאר , אך ללא תוספת בניה והטבות נוספות.

 

  • בניינים הגבוהים משתי קומות.

 

  • מבנים ששטחת גדול מ- 400 מ"ר.

 

תמ"א חלה גם על מבני מגורים וגם על מבנים לשימושים אחרים. קבלת זכויות בניה מכח התוכנית כפופה לשיקול דעתה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.

 

מקרים בהם תמ"א 38 אינה חלה

 

  • מבנים הפטורים מתקן 413.

 

  • מבנים בני קומה אחת  או שתיים בשטח עד 400 מ"ר.

 

  • מבנים שאינם מאוישים רוב הזמן (דוגמא: מחסן).

 

  • מבנים שקיבלו צו הריסה סופי מבית המשפט ו/או מבנים המיועדים להריסה.

 

פינוי בינוי ותמ"א 38

טלפון: 03-6938555 | פקס: 03-7608080 | נייד: 0546619696 | שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64773

 

הילה יעקב | משרד עורכי דין

עולם הנדל"ן