חקיקה משלימה

 

 

חקיקה משלימה לתמ"א 38

 

 

בנוסף לתמ"א אושרה החקיקה המשלימה שכוללת את החוקים הבאים: 

 

 
  • תיקון מס' 2 לחוק קובע הוראות מקלות לעניין הרוב הדרוש בבית משותף לצורך קבלת החלטה על הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתמ"א 38.

 

 

        מעניק פטור ממס במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפיתכנית החיזוק בדרך של הריסה .

 
 
  • חוק התכנון והבניה (תיקון מסי 97), התשע''ב 2012 - קובע הוראות בעניין אי התניית היתר בניה לחיזוק מבנה בהתקנת מקומות חניה נוספים, אם לא ניתן להתקינם בתחום הנכס, ומאפשר חיוב מבקש ההיתר בהשתתפות בהתקנת מקומות חניה בחניון ציבורי.

 

 

פינוי בינוי ותמ"א 38

טלפון: 03-6938555 | פקס: 03-7608080 | נייד: 0546619696 | שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64773

 

הילה יעקב | משרד עורכי דין

עולם הנדל"ן