מהו הסכם שיתוף

 

 

הסכם שיתוף

 

 

בעלות משותפת במקרקעין

כאשר מקרקעין נמצאים בבעלותם של כמה בעלים שונים, אז, בעלותו של כל אחד מתפשטת לפי חלקו בכל חלק של המקרקעין, ואין לשום שותף חלק מסוים בהם, כל עוד לא נקבע אחרת, חזקה שחלקיהם של השותפים במקרקעין שווים.

 

מהו הסכם שיתוף

הסכם שיתוף כשמו כן הוא הסכם בין שותפים בדבר ניהול המקרקעין המשותפים, השימוש בהם, זכויותיהם וחובותיהם של השותפים בכל הנוגע למקרקעין.

את הסכם השיתוף שנחתם בין הבעלים של המקרקעין ניתן לרשום בלשכת רישום המקרקעין שבתחומה נמצאים המקרקעין, ומשנרשם הסכם השיתוף, הוא תקף גם לגבי אדם שלישי  שנעשה שתף לאחר מכן וכן כל אדם אחר. מכאן, כי כל עוד לא נרשם הסכם השיתוף בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) הסכם השיתוף מחייב את הצדדים לו בלבד.

 

המסמכים הדרושים לצורך הסכם שיתוף בלשכת רישום המקרקעין

  •  בקשה שעליה חתומים כל השותפים במקרקעין.
  • עותק של הסכם השיתוף חתום על ידי כל בעלי המקרקעין
  • אישורי מיסים (במידה ומנהל מס שבח קבע כי הסכם השיתוף מהווה מכירת זכות במקרקעין).

 

זכות השותף לעשות בחלקו

חוק המקרקעין קובע כי כל שותף רשאי להעביר את חלקו במקרקעין המשותפים או לעשות בחלקו עסקה אחרת, בלי הסכמת יתר השותפים.

אולם, ייתכן כי בהסכם שיתוף נקבעה התניה על זכות המגבילה או השוללת את זכותו של כל אחד מהבעלים להעביר את חלקו במקרקעין המשותפים או לעשות בחלקו עסקה אחרת בלי הסכמתם יתר השותפים. במקרה של תניה כזו תוקפה עד לתקופה של חמש שנים, אף אם בהסכם נקבעה תקופה ארוכה יותר.

 

 

 

מהי הערת אזהרה

טלפון: 03-6938555 | פקס: 03-7608080 | נייד: 0546619696 | שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל אביב 64773

 

הילה יעקב | משרד עורכי דין

עולם הנדל"ן